Autorizēties
02.05.2022.
iRokasgrāmatas ir pieejamas tikai iFinanses.lv reģistrētajiem lietotājiem, kuri iegādājušies iRokasgrāmatas lietošanas tiesības!
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma
149.00 EUR
15.nodaļa. Atbildīgās personas novērtēšanas kārtība
Satura
rādītājs
Rokasgrāmatas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma" papildinājumi
Pievienotie faili
1_pielikums_Klienta_identifi...
(*.docx, 31.51 kB)
2_pielikums_Klienta_juridisk...
(*.docx, 34.97 kB)
3_pielikums_Klienta_darījum...
(*.docx, 29.53 kB)
3.1._pielikums_Vadiba_rikoju...
(*.docx, 13.21 kB)
4_pielikums_Klienta_padzilin...
(*.docx, 18.32 kB)
5_pielikums_Klienta_apstipri...
(*.docx, 21.53 kB)
6_pielikums_Klienta_apstipri...
(*.docx, 19.76 kB)
7_pielikums_Risku_novertesan...
(*.docx, 31.12 kB)
8_pielikums_Aizdomiguma_pazi...
(*.docx, 25.49 kB)
9_pielikums_Aizdomigu_dariju...
(*.docx, 26.84 kB)
10_pielikums_Noziedzigi_iegu...
(*.docx, 23.96 kB)
11_pielikums_Aizdomigu_nodok...
(*.docx, 21.31 kB)
12_pielikums_Slieksna_ierobe...
(*.docx, 18.22 kB)
13_pielikums_Akts_par_menesa...
(*.docx, 19.16 kB)
14_pielikums_Nek.ipas.agentu...
(*.docx, 26.05 kB)
15_pielikums_Risku_noverteju...
(*.docx, 21.57 kB)
16_pielikums_Risku_ietekmejo...
(*.docx, 24.93 kB)
16.1.pielikums_Subjekta_note...
(*.docx, 20.83 kB)
17_pielikums_Pilnvara
(*.docx, 19.18 kB)
18_pielikums_Rikojums_par_at...
(*.docx, 13.89 kB)
19_pielikums_Rikojums_par_au...
(*.docx, 16.92 kB)
20_pielikums_Rikojums_par_da...
(*.docx, 14.10 kB)
21_pielikums_Apliecinajums_p...
(*.docx, 16.78 kB)
22_pielikums_Lemums_par_attu...
(*.docx, 15.36 kB)
23_pielikums_NILLTPFN_apmaci...
(*.docx, 17.47 kB)
24_pielikums_Atbildigas_pers...
(*.docx, 22.04 kB)
25_pielikums_Apliecinajums_p...
(*.docx, 18.70 kB)
26_pielikums_Atbildigas_pers...
(*.docx, 20.30 kB)
27_pielikums_Zinojuma_par_ai...
(*.docx, 19.00 kB)
28_pielikums_Darbinieku_apma...
(*.docx, 26.85 kB)
29_pielikums_Lemums_par_resu...
(*.docx, 15.13 kB)
30_pielikums_Akts_par_reputa...
(*.docx, 17.49 kB)
31_pielikums_Amata_apraksts
(*.docx, 23.29 kB)
32_pielikums_Nodoklu_maksata...
(*.docx, 19.87 kB)
33_pielikums_Lemums_par_neat...
(*.docx, 13.63 kB)
34_pielikums_Lemums_par_ieks...
(*.docx, 13.43 kB)
35_pielikums_Lemums_par_NILL...
(*.docx, 14.93 kB)
36_pielikums_Lemums_par_klie...
(*.docx, 14.95 kB)
37_pielikums_Lemums_par_iepa...
(*.docx, 26.10 kB)
38_pielikums_Lietvedibas_zur...
(*.xlsx, 13.23 kB)
39_pielikums_Lietvedibas_zur...
(*.xlsx, 13.23 kB)
40_pielikums_Lietvedibas_zur...
(*.xlsx, 13.47 kB)
41_pielikums_Sankciju_klient...
(*.xlsx, 24.79 kB)
41_1_pielikums_Sankciju_klie...
(*.docx, 20.03 kB)
41_2_pielikums_Sankciju_risk...
(*.docx, 23.07 kB)
41_3_pielikums_Sankciju_klie...
(*.docx, 17.04 kB)
42_pielikums_Zinojumu_zurnal...
(*.xlsx, 13.14 kB)
43_pielikums_Anketu_apkopoju...
(*.xlsx, 13.21 kB)
44_pielikums_Anonimo_zinojum...
(*.xlsx, 13.16 kB)
45_pielikums_Lemums_par_doku...
(*.docx, 18.93 kB)
46_pielikums_Dokumentu_iznic...
(*.docx, 20.28 kB)
47_pielikums_Transportlidzek...
(*.docx, 15.33 kB)
48_pielikums_Nekustama_ipasu...
(*.docx, 16.36 kB)
49_pielikums_Juridisko_pakal...
(*.docx, 15.21 kB)
50_pielikums_Dargmetalu_tird...
(*.docx, 17.15 kB)
51_pielikums_Zinojums_par_da...
(*.docx, 19.59 kB)
52_pielikums_Patiesa_labuma_...
(*.xlsx, 13.47 kB)
53_pielikums_Parrobezu_shemu...
(*.docx, 23.42 kB)
54_pielikums_Sankciju_risku_...
(*.docx, 20.53 kB)
55_pielikums_Terorisma_finan...
(*.docx, 21.89 kB)
56_pielikums_Rikojums_par_at...
(*.docx, 13.84 kB)
57_pielikums_Pilnvara_parsta...
(*.docx, 14.04 kB)
58_pielikums_Ligums_par_gram...
(*.docx, 25.93 kB)
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?