Autorizēties
02.11.2023

Ievads Transfertcenu dokumentācijas paraugi

Uzņēmumiem, kuriem ir saistīto pušu darījumi, ir pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem pamatot darījumu cenu atbilstību tirgus cenu principam. Atkarībā no saistīto pušu darījumu kopējās vērtības, uzņēmumiem var būt pienākums ne tikai katru gadu sagatavot transfertcenu dokumentācijas (globālo un/vai vietējo), bet arī iesniegt tās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana ir sarežģīts, laika un zināšanu ietilpīgs process, un prasības kļūst arvien komplicētākas. Edgars Vilnis, transfertcenu speciālists ar vairāk nekā 12 gadu pieredzi, strādājot gan Latvijā, gan Londonā (Lielbritānijā) starptautiskos transfertcenu projektos, sadarbībā ar SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” izstrādājis transfertcenu dokumentāciju paraugus, kurus ikviens uzņēmums varēs izmantot par bāzi savas transfertcenu dokumentācijas izstrādāšanai. Paraugi ietver paskaidrojumus un komentārus, kas balstīti uz autora praksi efektīvākai to sagatavošanai. Bet papildus – autors piedāvā arī piemēru aizpildītai globālajai un vietējai transfertcenu dokumentācijai izpratnes pilnveidošanai gan par darījumu starp saistītajām pusēm analīzei, gan izvēlētās transfertcenu metodes pamatojumam.

Paraugi sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.802 “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam” un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) transfertcenu vadlīniju prasībām.

Vēlam veiksmi! 

Satura
rādītājs
1.nodaļa. Vietējā transfertcenu dokumentācija
0 Komentāri

Lai komentētu, autorizējies!

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?