Autorizēties

Darba laiks un tā organizācija

Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. To nosaka DL. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju un apmaksu uzņēmumā atbilstoši DL normām un darba specifikai, kā arī šo darba laika veidu praktiskās pielietošanas risinājumus uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Lingasniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

Jūsu ērtībai iSemināram pievienoti arī izdales materiāli, kurus varat izdrukāt un veikt attiecīgas piezīmes, un dokumentu paraugi, kā arī apkopoti normatīvie akti, uz kuriem ir atsauces šī semināra laikā.

Ja nesaņemsiet atbildi uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par šo tēmu semināra laikā, tad ir iespēja lektoram iesūtīt arī savu jautājumu un saņemt atbildi.

iSemināra programma

1. Darba laiks, jēdziena skaidrojums Darba likumā un starptautiskajos tiesību aktos

2. Darba laika organizācija uzņēmumā atbilstoši Darba likuma normām:

2.1. Normālais darba laiks

2.2. Nepilnais darba laiks

2.3. Nakts darbs

2.4. Virsstundu darbs

2.5. Maiņu darbs

2.6. Summētais darba laiks

2.7. Darbs svētku dienās

3. Darba laika atspoguļošana darba kārtības noteikumos, darba līgumos un darba laika grafikos:

3.1. Darba kārtības noteikumi

3.2. Darba līgumi

3.3. Darba laika grafiki

Cena
48EUR /Ne-abonentiem
iSemināra ilgums:
1:20:03
Normatīvie akti
Pievienotie faili
Prezentacija
(*.ppt, 800.00 kB)
Summeta_darba_laika_grafiks
(*.doc, 92.50 kB)
Mainu_darba_grafiks
(*.doc, 110.50 kB)
0 Jautājumi un atbildes
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?