Autorizēties

Labklājības ministrijas aprēķinātais četru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa 2023. gada mēnešiem

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131. panta 1.punktu un 133. panta 1.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

 2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

 (3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR) 

8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

176

0

0

176

620

3,5227

620

0

620

Februāris

160

0

0

160

620

3,8750

620

0

620

Marts

184

0

0

184

620

3,3696

620

0

620

Aprīlis

143

16

(07., 10.04.)

1

(06.04.)

160

620

3,8750

554,1250

65,8750

620

Maijs

159

24

(01., 04., 29.05.)

1

(03.05.)

184

620

3,3696

535,7609

84,2391

620

Jūnijs

167

8

(23.06.)

1

(22.06.)

176

620

3,5227

588,2955

31,7045

620

Jūlijs

160

8

(10.07.)

0

168

620

3,6905

590,4762

29,5238

620

Augusts

184

0

0

184

620

3,3696

620

0

620

Septembris

168

0

0

168

620

3,6905

620

0

620

Oktobris

176

0

0

176

620

3,5227

620

0

620

Novembris

167

8

(20.11.)

1

(17.11.)

176

620

3,5227

588,2955

31,7045

620

Decembris

152

16

(25., 26.12.)

0

168

620

3,6905

560,9524

59,0476

620

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

 2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

174

0

0

174

620

3,5632

620

0

620

Februāris

160

0

0

160

620

3,8750

620

0

620

Marts

181

0

0

181

620

3,4254

620

0

620

Aprīlis

149

14

(07., 10.04.)

2

(06., 08.04.)

165

620

3,7576

559,8788

60,1212

620

Maijs

157

21

(01., 04., 29.05.)

3

(03., 13., 27.05.)

181

620

3,4254

537,7901

82,2099

620

Jūnijs

161

12

(23., 24.06.)

1

(22.06.)

174

620

3,5632

573,6782

46,3218

620

Jūlijs

164

7

(10.07.)

1

(08.07.)

172

620

3,6047

519,1628

28,8372

620

Augusts

181

0

0

181

620

3,4254

620

0

620

Septembris

172

0

0

172

620

3,6047

620

0

620

Oktobris

174

0

0

174

620

3,5632

620

0

620

Novembris

161

12

(18., 20.11.)

1

(17.11.)

174

620

3,5632

573,6782

46,3218

620

Decembris

156

14

(25., 26.12.)

2

(23., 30.12.)

172

620

3,6047

562,3256

57,6744

620

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

154

0

0

154

620

4,0260

620

0

620

Februāris

140

0

0

140

620

4,4286

620

0

620

Marts

161

0

0

161

620

3,8509

620

0

620

Aprīlis

125

14

(07., 10.04.)

1

(06.04.)

140

620

4,4286

553,5714

66,4286

620

Maijs

139

21

(01., 04., 29.05.)

1

(03.05.)

161

620

3,8509

535,2795

84,7205

620

Jūnijs

146

7

(23.06.)

1

(22.06.)

154

620

4,0260

587,7922

32,2078

620

Jūlijs

140

7

(10.07.)

0

147

620

4,2177

590,4762

29,5238

620

Augusts

161

0

0

161

620

3,8509

620

0

620

Septembris

147

0

0

147

620

4,2177

620

0

620

Oktobris

154

0

0

154

620

4,0260

620

0

500

Novembris

146

7

(20.11.)

1

(17.11.)

154

620

4,0260

587,7922

32,2078

620

Decembris

133

14

(25., 26.12.)

0

147

620

4,2177

560,9524

59,0476

620

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

152

0

0

152

620

4,0789

620

0

620

Februāris

140

0

0

140

620

4,4286

620

0

620

Marts

158

0

0

158

620

3,9241

620

0

620

Aprīlis

131

12

(07., 10.04.)

2

(06., 08.04.)

145

620

4,2759

560,1379

59,8621

620

Maijs

137

18

(01., 04., 29.05.)

3

(03., 13., 27.05.)

158

620

3,9241

537,5949

82,4051

620

Jūnijs

140

11

(23., 24.06.)

1

(22.06.)

152

620

4,0789

571,0526

48,9474

620

Jūlijs

144

6

(10.07.)

1

(08.07.)

151

620

4,1060

591,2583

28,7417

620

Augusts

158

0

0

158

620

3,9241

620

0

620

Septembris

151

0

0

151

620

4,1060

620

0

620

Oktobris

152

0

0

152

620

4,0789

620

0

620

Novembris

140

11

(18., 20.11.)

1

(17.11.)

152

620

4,0789

571,0526

48,9474

620

Decembris

137

12

(25., 26.12.)

2

(23., 30.12.)

151

620

4,1060

562,5166

57,4834

620

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?