Autorizēties

Labklājības ministrijas aprēķinātais četru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa 2022. gada mēnešiem

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131. panta 1.punktu un 133. panta 1.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

 2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

 (3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR) 

8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

168

0

0

168

500

2,9762

500

0

500

Februāris

160

0

0

160

500

3,125

500

0

500

Marts

184

0

0

184

500

2,7174

500

0

500

Aprīlis

151

16

(15., 18.04.)

1

(14.04.)

168

500

2,9762

449,4048

50,5952

500

Maijs

167

8

(04.05.)

1

(03.05.)

176

500

2,8409

474,4318

25,5682

500

Jūnijs

159

16

(23., 24.06.)

1

(22.06.)

176

500

2,8409

451,7045

48,2955

500

Jūlijs

168

0

0

168

500

2,9762

500

0

500

Augusts

184

0

0

184

500

2,7174

500

0

500

Septembris

176

0

0

176

500

2,8409

500

0

500

Oktobris

168

0

0

168

500

2,9762

500

0

500

Novembris

167

8

(18.11.)

1

(17.11.)

176

500

2,8409

474,4318

25,5682

500

Decembris

166

8

(26.12.)

2

(23., 30.12.)

176

500

2,8409

471,5909

28,4091

500

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

 2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

167

5

(01.01.)

0

172

500

2,907

485,4651

14,5349

500

Februāris

160

0

0

160

500

3,125

500

0

500

Marts

181

0

0

181

500

2,7624

500

0

500

Aprīlis

155

14

(15., 18.04.)

3

(14., 16., 30.04.)

172

500

2,907

450,5814

49,4186

500

Maijs

165

7

(04.05.)

2

(03., 07.05.)

174

500

2,8736

474,1379

25,8621

500

Jūnijs

158

14

(23., 24.06.)

2

(04., 22.06.)

174

500

2,8736

454,023

45,977

500

Jūlijs

172

0

0

172

500

2,907

500

0

500

Augusts

181

0

0

181

500

2,7624

500

0

500

Septembris

174

0

0

174

500

2,8736

500

0

500

Oktobris

172

0

0

172

500

2,907

500

0

500

Novembris

166

7

(18.11.)

1

(17.11.)

174

500

2,8736

477,0115

22,9885

500

Decembris

160

17

(24., 26., 31.12.)

2

(23., 30.12.)

179

500

2,7933

446,9274

53,0726

500

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

 6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

 2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

147

0

0

147

500

3,4014

500

0

500

Februāris

140

0

0

140

500

3,5714

500

0

500

Marts

161

0

0

161

500

3,1056

500

0

500

Aprīlis

132

14

(15., 18.04.)

1

(14.04.)

147

500

3,4014

448,9796

51,0204

500

Maijs

146

7

(04.05.)

1

(03.05.)

154

500

3,2468

474,026

25,974

500

Jūnijs

139

14

(23., 24.06.)

1

(22.06.)

154

500

3,2468

451,2987

48,7013

500

Jūlijs

147

0

0

147

500

3,4014

500

0

500

Augusts

161

0

0

161

500

3,1056

500

0

500

Septembris

154

0

0

154

500

3,2468

500

0

500

Oktobris

147

0

0

147

500

3,4014

500

0

500

Novembris

146

7

(18.11.)

1

(17.11.)

154

500

3,2468

474,026

25,974

500

Decembris

145

7

(26.12.)

2

(23., 30.12.)

154

500

3,2468

470,7792

29,2208

500

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Darba stundu skaits

Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas

Kopējais apmaksājamo stundu skaits

2 + 3 + 4

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (EUR)

Minimālā stundas tarifa likme (EUR)

6 / 5

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga (EUR)

2 x 7

Aprēķinātā atlīdzība (EUR)

(3 + 4) x 7

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība (EUR)

 8 + 9

Svētku dienu stundu skaits

Pirmssvētku dienu stundu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janvāris

146

5

(01.01.)

0

151

500

3,3113

483,4437

16,5563

500

Februāris

140

0

0

140

500

3,5714

500

0

500

Marts

158

0

0

158

500

3,1646

500

0

500

Aprīlis

136

12

(15., 18.04.)

3

(14., 16., 30.04.)

151

500

3,3113

450,3311

49,6689

500

Maijs

144

6

(04.05.)

2

(03., 07.05.)

152

500

3,2895

473,6842

26,3158

500

Jūnijs

138

12

(23., 24.06.)

2

(04., 22.06.)

152

500

3,2895

453,9474

46,0526

500

Jūlijs

151

0

0

151

500

3,3113

500

0

500

Augusts

158

0

0

158

500

3,1646

500

0

500

Septembris

152

0

0

152

500

3,2895

500

0

500

Oktobris

151

0

0

151

500

3,3113

500

0

500

Novembris

145

6

(18.11.)

1

(17.11.)

152

500

3,2895

476,9737

23,0263

500

Decembris

139

16

(24., 26., 31.12.)

2

(23., 30.12.)

157

500

3,1847

442,6752

57,3248

500

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?