Autorizēties

Labklājības ministrijas aprēķinātais četru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa 2016.gada mēnešiem

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu:

Mēnesis

Normālā darba laika ietvaros nostrādāto stundu skaits

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta 1. daļas 8.punktu)

Normālā darba laika stundu skaits kopā
(2 + 3 + 4)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR
(6 / 5)

1

2

3

4

5

6

7

Janvāris

160

-

8
(1.janvāris)

168

370

2,2024

Februāris

168

-

-

168

370

2,2024

Marts

167

1

16
(25., 28.marts)

184

370

2,0109

Aprīlis

168

-

-

168

370

2,2024

Maijs

167

1

8
(4.maijs)

176

370

2,1023

Jūnijs

159

1

16
(23., 24.jūnijs)

176

370

2,1023

Jūlijs

168

-

-

168

370

2,2024

Augusts

184

-

-

184

370

2,0109

Septembris

176

-

-

176

370

2,1023

Oktobris

168

-

-

168

370

2,2024

Novembris

167

1

8
(18.novembris)

176

370

2,1023

Decembris

166

2

8
(26.decembris)

176

370

2,1023

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Normālā darba laika ietvaros nostrādāto stundu skaits

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta 1. daļas 8.punktu)

Normālā darba laika stundu skaits kopā
(2 + 3 + 4)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR
(6 / 5)

1

2

3

4

5

6

7

Janvāris

165

-

7
(1.janvāris)

172

370

2,1512

Februāris

167

-

-

167

370

2,2156

Marts

165

1

14
(25., 28.marts)

181

370

2,0442

Aprīlis

171

-

-

172

370

2,1512

Maijs

164

1

7
(4.maijs)

174

370

2,1264

Jūnijs

159

1

14
(23., 24.jūnijs)

174

370

2,1264

Jūlijs

172

-

-

172

370

2,1512

Augusts

181

-

-

181

370

2,0442

Septembris

174

-

-

174

370

2,1264

Oktobris

172

-

-

172

370

2,1512

Novembris

166

1

7
(18.novembris)

174

370

2,1264

Decembris

160

2

17
(24., 26., 31.decembris)

179

370

2,0670

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu:

Mēnesis

Normālā darba laika ietvaros nostrādāto stundu skaits

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta 1. daļas 8.punktu)

Normālā darba laika stundu skaits kopā
(2 + 3 + 4)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR
(6 / 5)

1

2

3

4

5

6

7

Janvāris

140

-

7
(1.janvāris)

147

370

2,5170

Februāris

147

-

-

147

370

2,5170

Marts

146

1

14
(25., 28.marts)

161

370

2,2981

Aprīlis

147

-

-

147

370

2,5170

Maijs

146

1

7
(4.maijs)

154

370

2,4026

Jūnijs

139

1

14
(23., 24.jūnijs)

154

370

2,4026

Jūlijs

147

-

-

147

370

2,5170

Augusts

161

-

-

161

370

2,2981

Septembris

154

-

-

154

370

2,4026

Oktobris

147

-

-

147

370

2,5170

Novembris

146

1

7
(18.novembris)

154

370

2,4026

Decembris

145

2

7
(26.decembris)

154

370

2,4026

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta 2.daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu:

Mēnesis

Normālā darba laika ietvaros nostrādāto stundu skaits

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

Normāla darba laika ietvaros apmaksāto svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta 1. daļas 8.punktu)

Normālā darba laika stundu skaits kopā
(2 + 3 + 4)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR
(6 / 5)

1

2

3

4

5

6

7

Janvāris

145

-

6
(1.janvāris)

151

370

2,4503

Februāris

146

-

-

146

370

2,5342

Marts

144

2

12
(25., 28.marts)

158

370

2,3418

Aprīlis

150

1

-

151

370

2,4503

Maijs

143

3

6
(4.maijs)

152

370

2,4342

Jūnijs

139

1

12
(23., 24.jūnijs)

152

370

2,4342

Jūlijs

151

-

-

151

370

2,4503

Augusts

158

-

-

158

370

2,3418

Septembris

152

-

-

152

370

2,4342

Oktobris

151

-

-

151

370

2,4503

Novembris

145

1

6
(18.novembris)

152

370

2,4342

Decembris

139

2

16
(24., 26., 31.decembris)

157

370

2,3567

 

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?