67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties

Gada pārskata sagatavošana un UIN uzskaites aktualitātes

2017.gada pārskata sagatavošanas aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un uzskaites sistēmu, šajā seminārā skaidros zvērināta revidente un izcila lektore Ieva Liepiņa.
 • Datums
  27.03.2018.
 • Laiks
  09:00 - 14:00
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Riga
  Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:
 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
 2. Sabiedrību un koncernu iedalījums kategorijās un katrai kategorijai piemērojamās likuma prasības
 3. Bilances aktīvs un uz to attiecināmās prasības:
  • nemateriālie ieguldījumi, attīstības un pētniecības izmaksas
  • pamatlīdzekļi (to uzskaite, amortizācija un vērtības izmaiņu atspoguļošana)
  • ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un iespējas tos novērtēt patiesajā vērtībā
  • krājumi
  • debitori
  • nākamo periodu izmaksas
  • naudas un naudas ekvivalentu posteņi u.c.
 4. Bilances pasīvs un uz to attiecināmās prasības:
  • pašu kapitāla un tā posteņu klasifikācija
  • rezervju veidošanas pamats
  • kreditoru saistību atzīšana un dzēšanas iespējas
 5. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu klasifikācijas īpatnības, informācijas detalizācija finanšu pārskata pielikumā
 6. Finanšu pārskata pielikuma saturs dažādu kategoriju sabiedrībām
 7. Mikrosabiedrībām piemērojamie finanšu pārskata un vadības ziņojuma sagatavošanas atvieglojumi
 8. Vadības ziņojumā iekļaujamā informācija
 9. Gada pārskata noformēšanas, parakstīšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība
 10. Starpperiodu pārskata sagatavošanas un iesniegšanas prasības Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma spēka stāšanās pārejas periodā
 11. UIN izmaiņas 2018.gadā, kas jāņem vērā 2017.gada pārskata sagatavošanā:
  • veidot vai neveidot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem un cita veida uzkrājumus 2017.gadā
  • kāda būs uzkrājumu norakstīšanas kārtība pēc 01.01.2018.
 12. Uzņēmuma peļņas sadalīšanas kārtība un ienākuma nodokļu piemērošana pēc 01.01.2018.
 13. UIN avansu aprēķināšana, maksāšana un izmantošanas iespējas
 14. Ar saimniecisko darbību nesaistīto izmaksu uzskaites organizēšana 2018.gadā
 15. Papīra dokumentu pārvēršana elektroniskā formā
Darba kārtība:

09:00 - 09:30  reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30  semināra norise

11:30 - 12:00  kafijas pauze

12:00 - 14:00  semināra norise

Kontaktpersonas:
Dārta Kļava
Dārta Kļava
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 22.03.2018. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 22.03.2018., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?