67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties

Uzņēmumu ienākuma nodoklis - aprēķini un problēmsituāciju analīze

Šajā seminārā analizēsim dažādas problēmsituācijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanā, piemēram, jautājumos par debitoriem, nerezidentiem, peļņas sadali, personāla ilgtspējas pasākumiem un reprezentāciju u.c., kā arī meklēsim risinājumus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • Datums
  15.02.2019.
 • Laiks
  09:30 - 14:00
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:

1. Nesadalīta peļņa uz 31.12.2017. Kā to uzrāda UIN deklarācijā. Ar kādām izmaksām šo peļņu sedz? Cik ilgi var maksāt dividendes? Ko pēc tam darīt ar neizmaksāto peļņu? Kāda ir alternatīva pelņas sadalē?

2. Obligātas rezerves.

3. Ko darīt, ja peļņas nav.

4. IIN paziņojuma iesniegšana, nodokļa ieturēšana. Deklarēšana.

5. Dalībnieku lēmuma, protokola noformēšana.

6. Pirmstaksācijas periodu nodokļu zaudējumi, kas izveidojas līdz 31.12.2017. Ko ar tiem darīt? Kā var segt un ar ko? Cik ilgi? Un kas notiek ar zaudējumiem bilancē? Vai tos uzrāda?

7. Vai pamatlīdzekļu nolietojums kaut kur jārāda?

8. Uzkrājumi, kuri izveidoti līdz 2017.gada 31.12.2017.. Par kādiem uzkrājumiem iet runa? Kā tos var norakstīt? Vai jāmaksā UIN?

9. Debitoru parādu summa, kas radušies līdz 31.12.2017.. Kad tos labāk norakstīt? Kad tos sedz no peļņas, kad jāmaksā UIN vai kad nav jāmaksā.

10. Aizdevumi 2017.gadā. Vai par tiem jāmaksā nodoklis?

11. Dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas. Izmaksas zemnieku saimniecību īpašniekiem, kooperatīvu biedriem, personālsabiedrību biedriem. Izmaksas no pārstāvniecības un filiāles.

12. Nosacīti sadalītā peļņa. Rezerves. Reģistrēšanās par MUN maksātāju. pamatkapitāla samazināšana. Kādos gadījumos jāmaksā UIN un ko nosaka IIN?

13. Peļņas aplikšana ar nodokli, kas saņemta no ārvalstu saistītām pusēm un Latvijas uzņēma. UIN samazināšana. Dokumentu noformēšana.

14. Saistīto pušu aizdevumu aplikšana ar nodokli. Kas apliek un kad nē. IIN piemērošana fiziskai personai.

15. Procentu aprēķināšana. IIN deklarēšana.

16. Ierobežojumi kapitāldaļu pārdošanas darījumiem. Akciju atsavināšana. UIN aprēķināšana.

17. Transferta cenas attiecībā uz jauno UIN modelī. Saistītu personu darījumi. Tirgus vērtības aprēķināšana. jaunumi likumā "Par nodokļiem un nodevām".

18. Ienākums no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas.

19. Nodokļa atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli. Iesniedzamie dokumenti.

20. Pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu. Trīs dažādi veidi. Kad rāda UIN deklarācijā?

21. Nodoklis no nerezidenta ienākuma. Konvencijas piemērošana. Dokumentu noformēšana. Kad un par ko ir vai nav jāmaksā nodoklis?

22. Jauni kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai. Ierobežojumi. Suvenīri, restorāni un alkohols. Dokumentu noformēšana. Reklāmas izdevumi. Reklāmas apģērbi. Konkursi. Loterijas.

23. Darbinieku saliedēšanas pasākumi. Kolektīvie pasākumi, to veidi, izmaksas, dokumentu noformēšana, uzskaite grāmatvedībā, uzrādīšana UIN deklarācijā. Kolektīvās ekskursijas un ceļojumi, balles, saviesīgi pasākumi, kultūras un sporta pasākumi.

24. Darbinieku personificētie izdevumi. Dāvanas, balvas, apbalvojumi, kompensācijas, pabalsti.

25. Soda nauda. Kad ir un kad nav jāmaksā UIN.

26. Darba aizsardzības izdevumi. Zāles, potes, baseins, brilles un citi.

27. Darbinieku atpūtas telpas un to izmaksas. Infrastruktūras izdevumi.

28. Ūdens, kafija un tēja. Darbinieku ēdināšana.

29.Darbinieku nodrošināšana ar transportu.

 30. Automašīnas. UIN un IIN noteikšana. Degvielas pārsnieguma normas. Reprezentatīvās automašīnas. Kravas mašīnas, traktori, autobusi. PVN atskaitīšana. Zāles pļāvējs. Sniega mašīna. UVTRL nodoklis.

Darba kārtība:

09:00 - 09:30 reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30 semināra norise

11:30 - 12:00 kafijas pauze

12:00 - 14:00 semināra norise

Kontaktpersonas:
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 12.02.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 12.02.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@izurnali.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?