67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
  • Ievads. Vispārīgi noteikumi

    Vispārīgi noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu
  • 2.nodaļa. Risku izvērtēšana

    Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks
  • 8.nodaļa. Dokumentu uzglabāšana

    Kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?