Autorizēties

2018.gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem

Personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir noteikts obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un par katru taksācijas gadu tas ir izdarāms laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Šogad, sagatavojot deklarāciju, jāņem vērā izmaiņas ieņēmumu un izdevumu uzskaitē, deklarāciju sagatavošanā, autotransporta izmantošanā saimnieciskajā darbībā un citas aktualitātes!
 • Datums
  05.04.2019.
 • Laiks
  09:00 - 13:30
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Pieteikties
Cena bez PVN
88EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
74.8EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Semināra tēmas:
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite (Kādus izdevumus drīkst iekļaut saimnieciskajā darbībā? Kurus izdevumus deklarācijā iekļauj 100%, bet kuriem piemēro 80% ierobežojumu?);
 • proporcionāli sadalāmie izdevumi un ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 • autotransporta izmantošana saimnieciskajā darbībā;
 • krājumi un krājumu korekcijas;
 • citi grāmatvedības reģistri, debitoru un kreditoru reģistrs;
 • PVN uzskaite, PVN žurnāla aizpildīšana;
 • inventarizācija un izdevumu precizēšana, inventarizācijas aktu sagatavošana, aizpildīšana;
 • kvīšu lietošana, reģistrācija VID, to aizpildīšana un atskaites sagatavošana;
 • darbinieku algas aprēķināšana, nodokļa ieturēšana;
 • VSAOI  reģistrācija, nodokļa aprēķināšana un atskaites sagatavošana;
 • gada ienākumu deklarācijas sagatavošana;
 • IIN avansa maksājumu precizēšana;
 • attaisnotie izdevumi par medicīnu, izglītību, apdrošināšanu, ziedojumiem;
 • IIN likmju piemērošana;
 • cita veida ienākumi deklarācijā – ārvalsts ienākumi, subsīdijas, nomas maksa, utt.;
 • atbildes uz jautājumiem un konsultācijas.
Darba kārtība:

08:30 - 09:00  reģistrācija, rīta kafija

09:00 - 11:00  semināra norise

11:00 – 11:30  kafijas pauze

11:30 – 13:30  semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 02.04.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 02.04.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?