Autorizēties

Darba laiks, darba samaksa un vidējā izpeļņa

Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • Datums
  21.06.2018.
 • Laiks
  09:30 - 14:00
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:

1. Darba laika noteikšana, vadoties no tiesību aktu normām:

 • darba laika jēdziens;
 • normālais darba laiks;
 • nepilnais darba laiks;
 • nakts darbs;
 • virsstundu darbs;
 • maiņu darbs;
 • summētais darba laiks;
 • darbs svētkos;
 • darba laika grafiki (maiņu un summētā darba laika grafiku paraugi).

2. Darba laika uzskaites veikšana atbilstoši Darba likuma normām un uzņēmuma iekšējam regulējumam: 

 • darba laika uzskaites tabulu aizpildīšana;
 • darba laika organizēšanas īpašie noteikumi.

3. Darba laika kalendārs 2018.gadam, tā praktiskā pielietošana.

4. Darba samaksas saglabāšana un vidējās izpeļņas izmaksa darbiniekiem gadījumos, kad tie neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

5. Vidējās izpeļņas aprēķināšana darbiniekiem atbilstoši Darba likuma 75.panta regulējumam:

 • stundas vidējā izpeļņa;
 • dienas vidējā izpeļņa;
 • mēneša vidējā izpeļņa.

6. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana.

7. Atbildes uz jautājumiem.

Darba kārtība:

09:00 - 09:30  reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30  semināra norise

11:30 -12:00  kafijas pauze

12:00 - 14:00  semināra norise

Kontaktpersonas:
Elīza Lūse
Elīza Lūse
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 18.06.2018. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 18.06.2018., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?