67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties

Darba laiks, darba samaksa un vidējā izpeļņa 2020.gadā

Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2020.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • Datums
  28.02.2020.
 • Laiks
  13:00 - 17:30
 • Vieta
  Maskavas iela 10, Rīga (Spīķeru kvartāls)
  Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:

1. Darba laiks un tā noteikšana, ņemot vērā normatīvos aktus, darbu (amatu) specifikas, kā arī darbinieku un darba devēju intereses:

 • darba laika skaidrojums;
 • normālais darba laiks;
 • nepilnais darba laiks;
 • nakts darbs;
 • virsstundu darbs;
 • maiņu darbs;
 • summētais darba laiks;
 • darbs svētkos.

2. Darba laika uzskaites veikšana atbilstoši Darba likuma normām un uzņēmuma iekšējam regulējumam:

 • darba laika uzskaites tabulu aizpildīšana;
 • darba laika organizēšanas īpašie noteikumi.

3. Jaunais Darba laika kalendārs 2020.gadam un tā praktiska pielietošana šādos gadījumos:

 • darbinieku darba un atpūtas laika plānošanai;
 • nostrādātā darba laika (t.sk., virsstundu, svētku dienu stundu) uzskaitei;
 • darba laika grafiku izstrādāšanai;
 • algas likmju aprēķināšanai, ja darbiniekam noteikta mēneša alga.

4. Darba samaksas saglabāšana un vidējās izpeļņas izmaksa darbiniekiem gadījumos, kad tie neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

5. Vidējās izpeļņas aprēķināšana darbiniekiem atbilstoši Darba likuma 75.panta regulējumam:

 • stundas vidējā izpeļņa;
 • dienas vidējā izpeļņa;
 • mēneša vidējā izpeļņa.

6. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana.

7. Atbildes uz jautājumiem.

Darba kārtība:

12:30 - 13:00 reģistrācija, kafija

13:00 - 15:00 semināra norise

15:00 - 15:30 kafijas pauze

15:30 - 17:30 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
20052067
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 25.02.2020. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 25.02.2020., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@iZurnali.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?