67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties

Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana atbilstoši NILLTFN un sankciju likuma prasībām

Seminārā uzzināsiet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem) - kā ieviest iekšējās kontroles sistēmu, kā identificēt klientus, uzraudzīt to darījumus un ziņot uzraugošajām iestādēm kādi, ir potenciālie riski un praktiskie aspekti.
 • Datums
  28.08.2019.
 • Laiks
  10:00 - 14:30
 • Vieta
  Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:

Līdz šī gada 1.maijam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) subjektiem bija jābūt ieviesušiem iekšējās kontroles sistēmas arī sankciju jomā. Savukārt 29.jūnijā ir stājušies spēkā jauni, apjomīgi NILLTFN likuma grozījumi, kas, cita starpā, paplašina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzraugāmo personu loku un to pienākumus. Minētās prasības atkārtoti vērstas uz VID uzraugāmo subjektu, īpaši ārpakalpojumu grāmatvežu, uzmanību uz likumu prasību izpildi, jo bija jāveic darbību kopums, lai nodrošinātu, ka tie ievēro ne vien NILLTFN likuma prasības, bet arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, pretējā gadījumā par minēto likumu neievērošanu varēja un var tikt piemēroti sodi.

Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic pārbaudes arī šādos uzņēmumos.

Seminārā runāsim par šādām tēmām:

 • Kuras personas uzrauga Valsts ieņēmumu dienests
 • Teorija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankcijām
 • Ārpakalpojumu grāmatvežu atbildība un pienākumi
 • Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana un klientu identifikācija
 • Darījumu uzraudzība un ziņošana. Potenciālie riski un praktiskā pieredze
Darba kārtība:

09.30 - 10.00 reģistrācija, rīta kafija

10.00 - 12.00 semināra norise

12.00 - 12.30 kafijas pauze

12.30 - 14.30 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
20052067
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 23.08.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 23.08.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@iZurnali.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?