Autorizēties

Praktiskā UIN deklarācijas sagatavošana

Gada pēdējā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir obligāta visiem! Tāpēc aicinām uz praktisku semināru, kurā kopā ar lektori Jadvigu Neilandi apskatīsim katru UIN deklarācijas aili un skaidrosim, ko tajā rakstīt. Katram dalībniekam tiks izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Izskatīsim dažādus aprēķināšanas piemērus un atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • Datums
  10.01.2019.
 • Laiks
  09:30 - 14:00
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Pieteikties
Cena bez PVN
88EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
74.8EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Semināra tēmas:

1. Vispārīgā informācija par UIN deklarācijas sagatavošanu atbildoši jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam.
2. UIN deklarācijas veidlapas jautājumi. 
3. Praktiskā deklarācijas rindu aizpildīšana, t.sk.:

 • nesadalītā peļņa uz 31.12.2017.,
 • iepriekšējo gadu zaudējumi,
 • kļūdu labošana,
 • debitoru parādi,
 • aizdevumi,
 • uzkrājumi,
 • dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas,
 • ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi,
 • reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi,
 • procentu maksājumi,
 • darījumi ar saistītām personām,
 • darījumi ar nerezidentiem,
 • atvieglojumi par ārvalstīs samaksāto nodokli,
 • pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu,
 • saņemtas subsīdijas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai,
 • maksājumi personai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā,
 • nodokļa aprēķina rezultāts pārskata gadā, u.c.

4. Atbildes uz jautājumiem.

* darbs pie semināra tēmu izstrādes vēl turpinās, tāpēc tas var nedaudz mainīties. 

Darba kārtība:

09:00 - 09:30 reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30 semināra norise

11:30 - 12:00 kafijas pauze

12:00 - 14:00 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vanda Drabaka
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 07.01.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 07.01.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?