Autorizēties
 • 30.09.2022
  2022. gada 1. augustā stājās spēkā apjomīgas izmaiņas Darba likumā, kas būtiski ietekmē darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumus. Šajā seminārā tiks skaidrots ko tieši paredz jaunie grozījumi Darba likumā, skaidrosim ko sagaidīt no jaunajiem grozījumiem pārbaudes laika noteikšanā, kādas prasības paredzētas darba līgumos. Kā arī, skaidrosim svarīgākās tiesu spriedumu atziņas – kā izvērtēt darbinieka pārkāpumu, cik tas ir būtisks, kādam jābūt darba uzteikumam un citas svarīgas tēmas.
 • 28.09.2022
  Lai uzlabotu darba produktivitāti un palielinātu efektivitāti, uzņēmējiem vienmēr jādomā, ko darīt gudrāk un citādāk. Ir pienācis laiks uzņēmuma elektronizācijai! Jo kāpēc gan ar rokām darīt to, ko daudz ātrāk un kvalitatīvāk izdarīs tehnika? Izmanto unikālu iespēju vienuviet iepazīt vairāk nekā 30 labākos, interesantākos un modernākos nozares profesionāļus, kuri piedāvā gan juridiskus, gan praktiskus risinājumus uzņēmuma procesu elektronizācijai. Vairāk informācijas – www.e-izstade.lv
 • 22.09.2022
  Vebinārā Muitas un nodokļu konsultante Elīna Lapsa sniegs teorētisko un praktisko ieskatu un aktuālo informāciju par ieviestajām sankcijām preču pārvietošanai no/uz Krieviju un Baltkrieviju – būtiskākās prasības, kurām jāpievērš uzmanība plānojot preču ievešanu/izvešanu, preču grupas, personas, kurām piemēro sankcijas, līgumu nosacījumi, rīcība ar sankcijām pakļautām precēm.Vebināra otrajā daļā tiks apskatīti būtiskākie muitas atļauju jautājumi. Tiks apskatīta aktuālā informācija par muitas atļauju veidiem un komersantu ieguvumiem. Vebinārā tiks detalizēti skaidroti muitas atļauju iegūšanas un izpildes kritēriji, nepieciešamā informācija un veicamās darbības gan muitas atļauju saņemšanas procesā, gan turpmākā muitas atļauju kritēriju izpildes laikā.
 • 14.09.2022
  Personāla lietvedība tikai ārēji šķiet vienkārša profesija, bet patiesībā personāla lietvedim ir jāzina ļoti daudz. Personāla dokumentu aprites organizācija ir atkarīga gan no organizācijas struktūras, darbinieku skaita, gan arī no personāla cilvēku iemaņām un zināšanām.Kādi dokumenti nepieciešami dažādās ikdienas situācijās ar darbiniekiem? Kā mazināt papīra dokumentu plūsmu? Kādas ir aktuālās personāla lietvedības tendences? Būs arī praktiski piemēri!
 • 26.08.2022
  Vebināra laikā pārrunāsim PVN piemērošanas pārrobežu darījumos (preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos) pamatprincipus un piemērošanas praksi, prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā un darījumu deklarēšanā. Apspriedīsim aktualitātes minētajos darījumos, priekšnodokļa atskaitīšanas nianses, kā arī efektīvas PVN piemērošanas jautājumus. Runāsim par VID PVN kontroli un risināsim PVN piemērošanas piemērus.
 • 07.07.2022
  Vebinārā sniegsim ieskatu par svarīgākajiem jautājumiem, kas nodokļu un grāmatvedības ziņā ir būtiski tieši lauksaimniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem. Tā kā lauksaimnieciskajā ražošanā darbojas arī fiziskās personas kā saimnieciskās darbības veicēji, tad viens no apskatāmajiem jautājumiem būs arī par uzskaites prasībām vienkāršajā grāmatvedībā. Vebinārā papildus pievērsīsim uzmanību arī tam, kā pārskatos jāatspoguļo saņemtie atbalsta maksājumi un kādi nodokļu atvieglojumi pieejami lauksaimniekiem, tai skaitā, par atviegloto nodokļu režīmu, kas paredzēts sezonas laukstrādnieku nodarbināšanai.
 • 01.07.2022
  Darba likums kārtējo reizi piedzīvo būtiskus uzlabojumus. Ko tie ievieš darbinieka un darba devēja savstarpējās attiecībās? Kādas izmaiņas darba devējam jāveic personāla dokumentos? Kā praksē sabalansēt likumā noteiktās darbinieku tiesības ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu? Šie un citi jautājumi tiks analizēti seminārā.
 • 10.06.2022
  Vebinārā runāsim gan par darbinieku ieņēmumiem, kuri ietekmē vidējo izpeļņu, gan tādiem, kas nav jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinos. Apskatīsim arī vidējās izpeļņas aprēķinus dažādās situācijās, piemēram, pirmajā darba dienā, pēc ilgstošas prombūtnes, gada beigās, kad jāveido uzkrājums neizmantotam atvaļinājumam, un citus.
 • 12.05.2022
  Kā atvieglot ikdienas darba procesus, lai darbus paveiktu ātrāk, saglabājot vai pat uzlabojot kvalitāti? Žurnāls "iFinanses" aicina uz ikgadējo forumu, kura laikā uzsvars tiks likts uz praktisko e-risinājumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, lai modernizētu un efektivizētu saimniecisko darbību.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?