67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties

Vienkāršais un sarežģītais darba tiesisko attiecību izbeigšanā

Darba likumā noteikti darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati un galvenās procesa vadlīnijas, kas pusēm jāievēro. Savukārt praksē rodas daudz jautājumu par šī procesa kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem. Šajā seminārā tiks sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem, tāpat arī sniegta informācija par likumā noteikto nosacījumu izpratni, kas balstās uz pastāvošo labo praksi un tiesu atziņām.
 • Datums
  25.02.2020.
 • Laiks
  09:00 - 13:30
 • Vieta
  Maskavas iela 10, Rīga (Spīķeru kvartāls)
  Skatīt karti
Pieteikties
Cena bez PVN
90.91EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
80EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Semināra tēmas:
 1. Pārbaudes sekas – kas un kādos gadījumos var piemērot šo darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatojumu, kādi ir uzteikuma termiņi, darbinieka iespējas to apstrīdēt tiesā.
 1. Darbinieka uzteikums – kādas ir darbinieka tiesības savas gribas izpaudumā, kādi ir uzteikuma termiņi un tā pagarināšanas pamatojums, ar ko praksē jārēķinās darba devējam, darbinieka svarīgā iemesla izpratne un piemērošana praksē un darba devēja ierobežotās tiesības.
 1. Darba devēja uzteikums – uzteikuma pamatojumu izpratne, uzteikuma ierobežojumi un aizliegumi, piemērojamā procesa secīgums un termiņi, nepieciešamie dokumenti un to saturs, laika jauna darba meklēšanai piemērošana, uzteikuma pagarināšanas pamatojums.
 1. Darba līguma uz noteiktu laiku noformēšanas nosacījumi un to nozīme darba tiesisko attiecību izbeigšanā.
 1. Darbinieka un darba devēja vienošanās – kura līgumslēdzējpuse var būt iniciators, kādi dokumenti noformējami, kādas ir darbinieka un darba devēja tiesības, kādi ir termiņi.
 1. Trešo personu pieprasījums – kas ir trešās personas, kādi ir termiņi un uz kuriem darbiniekiem tas attiecināms.
 1. Tiesas nolēmums – kādi ir pamatnosacījumi darba tiesisko attiecību izbeigšanai un kādas ir problēmas pastāvošajā praksē.
 1. Neatbilstība likuma prasībām – kādi ir pamatojumi un termiņi, kādi procesi darba devējam jāveic pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
Darba kārtība:

08:30 - 09.00 reģistrācija, rīta kafija

09.00 - 11.00 semināra norise

11.00 - 11.30 kafijas pauze

11.30 - 13.30 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
20052067
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 20.02.2020. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 20.02.2020., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@iZurnali.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?