Autorizēties
Komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās veidlapas komercdarbības reģistrēšanai, kā arī dažādu normatīvajos aktos noteikto izmaiņu veikšanai.
Lēmums par daļu kategoriju ieviešanu (1 dalībnieka SIA)

Atbilstoši Komerclikuma 186.1 prim pantam un 161.panta 2.daļai dividendes var sadalīt neproporcionāli, ja statūtos ir noteiktas dažādu kategoriju daļas. Statūtos atrunājama kārtība, kādā dažādu kategoriju daļām tiek noteiktas dividendes. Lēmumu par daļu kategoriju ieviešanu pieņem dalībnieku sapulcē.
Piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai

Lai sabiedrības, individuālais komersants un filiāles reģistrētu juridisko adresi, pieteikumam jāpievieno ēkas vai dzīvokļa īpašnieka izsniegta piekrišana. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder norādītais nekustamais īpašums, šāda piekrišana nav jāiesniedz. Tas noteikts Komerclikuma 23., 25., 75., 78., 139., 149. pantā.
Publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti (ar padomi)

MK noteikumu Nr.453 Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem 2.pielikums. Tādas publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti, kurai ir padome. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību likuma Pārejas noteikumu 8.punktu ar 01.01.2016. publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā varēs veidot padomi, ja kapitālsabiedrība atbildīs Kapitālsabiedrību likumā noteiktajiem kritērijiem.
Publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (ar padomi)

MK noteikumu Nr.454 Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem 2.pielikums.Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai ir padome. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību likuma Pārejas noteikumu 8.punktu ar 01.01.2016. publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā varēs veidot padomi, ja kapitālsabiedrība atbildīs Kapitālsabiedrību likumā noteiktajiem kritērijiem.
Publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (bez padomes)

MK noteikumu Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem" 1.pielikums "Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai nav padomes". Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām.
Publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti (bez padomes)

MK noteikumu Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem" 1.pielikums "Tādas publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti, kurai nav padomes". Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?