Autorizēties
Sadaļā izvietoti dažādi aizdevuma līgumu paraugi
Hipotēkas un aizdevuma līgums

Ar hipotēkas un aizdevuma līgumu ķīlas devējs ieķīlā par labu ķīlas ņēmējam savu nekustamo īpašumu vai tā daļu, lai nodrošinātu aizdevuma saņemšanu no ķīlas ņēmēja. Hipotēkas līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 1278. līdz 1339., 1367. līdz 1380. un 1934. līdz 1946. pants. Par aizdevumu parasti maksā procentus.
Aizdevuma līgums

Ar pievienoto aizdevuma līgumu aizdevējs nodod īpašumā aizņēmējam noteiktu naudas summu, bet aizņēmējam rodas pienākums atdot saņemto naudas summu līgumā noteiktajā termiņā. Aizdevuma līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 1934. līdz 1946. pants. Par aizdevumu parasti maksā procentus. Likums „Par nodokļiem un nodevām” paredz, ka par aizdevumu ir jāmaksā procenti pēc tirgus likmes, ja aizņēmējs un aizdevējs ir saistītas personas minētā likuma izpratnē.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?