Autorizēties
Šajā kategorijā atrodamas dažādas vēstuļu veidlapas sarakstei dažādiem mērķiem.
Pretenzija debitoram par neveiktu apmaksu

Civillikuma 1587. pantā noteikts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. Ņemot vērā likumā minēto, kreditoram ir tiesības pieprasīt no debitora līgumā noteikto, izsakot rakstisku pretenziju.
Paziņojuma vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Pavadvēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Pateicības vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Iniciatīvas vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Informatīva vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Informācijas pieprasījuma vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Atbildes vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?