67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Šajā kategorijā atrodamas dažādas vēstuļu veidlapas sarakstei dažādiem mērķiem.
Paziņojuma vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Pavadvēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Pateicības vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Iniciatīvas vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Informatīva vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Informācijas pieprasījuma vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Atbildes vēstule

Vēstules sastāvdaļas un rekvizītus nosaka MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?