Ar 01.07.2015. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli". Tie paredzēs izmaiņas normās attiecībā uz akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu lauksaimniecības degvielai, informē Finanšu ministrija.

Lai veicinātu akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu atbilstoši likumā "Par akcīzes nodokli" paredzētajam mērķim un tiktu īstenotas Eiropas Savienības noteiktās prasības, likumā pieņemtie grozījumi paredz

  1. lauksaimniecības degvielai piemērot samazināto akcīzes nodokļa likmi 50 EUR apmērā par 1000 litriem;
  2. lauksaimniecības degvielas iegādes limita diferenciāciju pa lauksaimniecības nozarēm (60-130 litri/ha);
  3. lauksaimniecības tehnikas veidus, piemēram, traktortehnika un lauksaimniecības pašgājējmašīnas, kuros ir atļauts izmantot lauksaimniecības degvielu;
  4. ka lauksaimniecības degviela tiek iezīmēta (marķēta).

Pašlaik tiek veikta normatīvās bāzes sagatavošana, lai ar 01.07.2015. sekmīgi uzsāktu pilnveidotās lauksaimnieku degvielas atvieglojuma sistēmas darbību. Tajā skaitā tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek piemērota samazinātā akcīzes nodokļa likme lauksaimniecības degvielai, par ko atbildīga ir Zemkopības ministrija.

Minētajos noteikumos ir paredzēts noteikt arī fiskālo marķieri atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam un krāsvielu, ar kuru un kādos daudzumos tiks marķēta lauksaimniecības degviela. Papildus noteikumos tiks paredzēti arī atsevišķi nosacījumi par marķētās lauksaimniecības degvielas apriti un kontroli, lai atvieglotu marķētās lauksaimniecības degvielas pārvietošanu un mazinātu lauksaimnieku bažas par tās atbilstošu izmantošanu. Traktortehnikas izmantošana minētajos noteikumos paredzētajiem mērķiem neierobežos minētās traktortehnikas izmantošanu arī citos gadījumos.

Tādējādi lauksaimniecības produkcijas ražotāji jau laicīgi varēs iesniegt nepieciešamos dokumentus Lauku atbalsta dienestā, lai ar 01.07.2015. varētu iegādāties marķēto lauksaimniecības degvielu atbilstoši attiecīgajai lauksaimniecības nozarei noteiktajam limitam.

Savukārt komersanti, kas nodarbosies ar marķētās degvielas realizāciju, jau laikus tiks informēti par lauksaimnieku degvielas marķēšanas nosacījumiem un attiecīgo marķieri un krāsvielu.