Š.g. 1.oktobrī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai.