01.10.2014. stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu, atgādina Ekonomikas ministrija (EM).