Ministru kabinets (MK) lēma par mēnesi pagarināt apgrozāmo līdzekļu granta programmu Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu uzņēmēju atbalstam, samazinot atbalsta apmēru un mainot vairākus citus nosacījumus atbalsta saņemšanai. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Eiropas Komisijā (EK), informē Ekonomikas ministrija.

Šobrīd atbalsta programmas termiņš noteikts šā gada 31. maijs, MK lēmums paredz atbalsta periodu pagarināt līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka atbalstam par jūniju komersanti varēs pieteikties līdz šā gada 15. jūlijam, savukārt šā gada 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Vienlaikus atbalsta programmas turpināšanai jūnijā piešķirts papildu finansējums 50 miljonu eiro apmērā, palielinot kopējo atbalsta programmas finansējumu līdz 533,8 miljoniem eiro

Tāpat grozījumi paredz atbalsta apmēru noteikt 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro mēnesī.

MK precizēja arī vairākas citas normas atbalsta programmas nosacījumos. Esošā situācija liecina, ka praksē, ņemot vērā uzņēmuma individuālo grāmatvedības politiku un no tās izrietošo darījumu noformēšanu, var atšķirties konkrētā perioda uzņēmuma apgrozījuma krituma rezultāts, tādējādi ietekmējot granta atbalsta saņemšanu. Minēto situāciju ietekmē avansa rēķina formas izvēle darījuma noformēšanai un iegrāmatošanai, kā arī ieņēmumu deklarēšanas brīža izvēle. Lai risinātu minēto situāciju, MK noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"  precizēts, ka apgrozījumu un tā kritumu nosaka, vērtējot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas datus. Uzņēmumiem, kas nav PVN maksātāji, apgrozījumu kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības. 

Lai rastu nepārprotamu aprēķinu, kā veidojas atbalsta summa par mēnešiem pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, t.i. par 2021. gada maiju un jūniju, tehniski precizēta arī norma atbalsta apmēram – MK noteikumu Nr. 676 7.2 punkts). Nemainīgi tiek paredzēts, ka atbalsta mēneša atbalsta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā apgrozījuma apmēru nevar pārsniegt salīdzinošā perioda kopējo apgrozījumu, t.i. atbalsts nevar pārsniegt apgrozījuma  kritumu.

Vienlaikus atgādinām, ka šobrīd ar EK tiek skaņoti valdības šā gada 29. aprīlī apstiprinātie grozījumi šajā atbalsta programmā, no šā gada maija paredzot atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk.

Līdz ar šiem grozījumiem tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai – identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no šā gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Tāpat no šā gada maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021. gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgo mēnesi 30% apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu Nr. 676 4.2.1. un 4.2.4. apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu Nr. 676 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.

Vienlaikus MK noteikumos Nr. 676 tika precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, precizētas normas attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aprēķināto 200 eiro nodokļa aprēķinu un par iepriekš esoša soda identificēšanu.

Atbilstoši VID datiem 2021. gada 20. maijā kopā reģistrēti 36 957 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 453 821 098,38 eiro. 2021. gada 20. maijā izmaksāti 25 709 granti par kopējo summu 308 586 561,9 eiro. Kopā atteikti 4162 pieteikumi par kopējo summu 17 733 292,26 eiro.