Līdz nākamā gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem paredzēts saglabāt līdzšinējo nodokļu maksāšanas kārtību un likmes. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija notiks pakāpeniska sagatavošanās autoratlīdzību saņēmēju nodokļu nomaksai, izmantojot t.s. saimnieciskās darbības kontu.

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties nodokļu nomaksas veidu:

  • kā līdz šim, izmantojot pašnodarbināto personu nodokļu nomaksas režīmu autoram, kas ir reģistrējis savu saimniecisko darbību;
  • kā līdz šim, izmantojot darba ņēmēju vispārējo nodokļu nomaksas režīmu;
  • jaunu iespēju, kas paredzēta autoratlīdzības saņēmējam, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam. Šis modelis paredz, ka autoratlīdzības izmaksātājs pirms autoratlīdzības izmaksas veiks 25% nodokļa nomaksu no autoratlīdzības apgrozījuma līdz 25 000 eiro gadā, ja apgrozījums pārsniedz 25 000 eiro, tiek piemērota 40% nodokļa likme. Nodoklis tiek sadalīts 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām / 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklim.

No 2022. gada 1. janvāra, tiklīdz būs iespēja nodokļu nomaksai izmantot t.s. saimnieciskās darbības kontu, autoru nodokļu nomaksa tiks veikta līdzīgā kārtībā kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, piemērojot autoratlīdzību saņēmējiem no 2021. gada 1. jūlija ieviestās likmes un apgrozījuma apmēru.

Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas 9. oktobrī apstiprināti Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē.

Par grozījumiem vēl lems Saeima.