03.05.2018. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts  MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”. Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un šogad personas varēs tās veikt no 1.septembra.