03.05.2018. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts  MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”. Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un šogad personas varēs tās veikt no 1.septembra.

Iemaksu veikšana būs brīvprātīga un attieksies tikai uz tām personām, kuras nav apdrošinātas automātiski. Personas, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai ietilpst kādā no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām - pensionāri, bērni, personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki, skolēni un pilna laika programmās studējošie, kā arī citas valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas - ir apdrošinātas automātiski un papildu iemaksas veselības apdrošināšanai viņām nebūs jāveic.

Paredzēts, ka persona brīvprātīgās iemaksas varēs veikt, pamatojoties uz vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (E-veselība) pieejamu elektroniski sagatavoto apdrošināšanas iemaksu paziņojumu. Veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumā norādīto summu būs jāiemaksā Valsts kasē – tiešsaistē elektroniski autentificējoties E-veselība  un veicot maksājumu ar pārskaitījumu, norēķinoties ar maksājuma karti Nacionālajā veselības dienestā (NVD) vai veicot pārskaitījumu, piemēram, bankā vai pasta nodaļā.

Savukārt, ja būs nepieciešams saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās veselības apdrošināšanas iemaksas atmaksu, būs iespējams elektroniski vai rakstveidā iesniegt iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu. Veikto iemaksu atmaksu varēs pieprasīt ne vairāk kā par 3 iepriekšējiem kalendāra gadiem. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD veiks atmaksu 3 mēnešu laikā.

Jau ziņots, ka veselības apdrošināšanas iemaksas 2018.gadā noteiktas 1% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 51,6 EUR gadā, 2019.gadā – 3% no minimālās mēnešalgas jeb 154,8 EUR gadā, 2020.gadā – 5% no minimālās mēnešalgas jeb 258 EUR gadā.