Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti un apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928) un MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808). Abu noteikumu projektu mērķis ir saskaņot noteikumus ar likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļu un noteikt informāciju, kuru reliģiskā organizācija, biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sniedz par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.