Otrdien, 16.jūnijā, valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu  "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi", kas regulē kārtību, kādā veic darbības Elektronisko izsoļu vietnē, kā arī kārtību, kādā Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļauj ziņas par personu, iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī šo ziņu atjaunināšanas un dzēšanas kārtību. Noteikumi papildina šā gada maijā Saeimā trešajā lasījumā atbalstītos grozījumus Civilprocesa likumā (CPL), kas paredz būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanā, informē Tieslietu ministrija.

Grozījumi paredz pilnībā atteikties no nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanas klātienē, mainot izsoles norises kārtību no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē.

Elektronisko izsoļu mērķis ir samazināt personu negodprātīgu vai prettiesisku rīcību nekustamā īpašuma izsolēs, tādējādi samazinot riskus, kas saistīti no izsoles dalībnieku savstarpējās saskarsmes. Jaunā kārtība nodrošinās godīgu konkurenci starp solītājiem. 

Elektronisko izsoļu vietne ir valsts informācijas sistēmas – Izpildu reģistra – daļa, ko uztur Tiesu administrācija. Jaunā vietne nodrošinās iespēju izvietot nekustamā īpašuma izsoļu sludinājumus, veikt personas atbilstības dalībai izsolē pārbaudi un to autorizāciju, noturēt izsoli, veikt paziņojumu nosūtīšanu tās dalībniekiem, kā arī citas ar izsoles organizēšanu un norisi saistītas darbības.

Saskaņā ar 28.05.2015. grozījumiem CPL personām, kuras vēlas no 01.07.2015. piedalīties zvērināta tiesu izpildītāja vai no 01.07.2016. piedalīties maksātnespējas procesa administratora rīkotās nekustamā īpašuma izsolēs, jāreģistrējas Izsoļu dalībnieku reģistrā, kas pieejams Elektronisko izsoļu portālā. Reģistru aktualizēs maksātnespējas procesa administratori un zvērināti tiesu izpildītāji. Ziņas par izsoļu dalībniekiem varēs iekļaut divējādi:

  • persona patstāvīgi varēs reģistrēties portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Par E-izsoļu portāla dalībnieka dalību konkrētā izsolē";
  • klātienē pie jebkura zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora.

Jaunā kārtība paredz Izsoļu dalībnieku reģistrā reģistrēt tikai fiziskas personas. Savukārt juridiskas personas Reģistrā tiks reģistrētas ar fiziskas personas starpniecību.

Elektronisko izsoļu vietnē būs pieejama informācija tikai par aktuālajām izsolēm. Informācija par plānotajām izsolēm tāpat kā līdz šim būs pieejama oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Elektronisko izsoļu vietnē ievietotā sludinājuma tekstam būs jābūt identiskam ar oficiālajā izdevumā publicētā sludinājuma tekstu.

Jaunā kārtība paredz, ka arī turpmāk dalība maksātnespējas procesa administratoru vai zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotās izsolēs būs iespējama, izmantojot pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

Viens no būtiskiem jauninājumiem elektronisko izsoļu ieviešanā ir tas, ka ar CPL veiktajiem grozījumiem noteikts, ka turpmāk izsole noritēs 30 dienas. Līdz šim izsoles notika konkrētā datumā un laikā.

Atbilstoši jaunajai kārtībai informācija par noslēgtajām izsolēm (informācija par izsolīto īpašumu un augstāko nosolīto cenu) Elektronisko izsoļu vietnē publiski būs pieejama 30 dienas no izsoles slēgšanas dienas jebkuram nereģistrētam lietotājam.

Savukārt izsoles akts tiks sagatavots automātiski un būs derīgs bez zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora paraksta. Sistēma automātiski ģenerēs izsoles aktu, par pamatu ņemot vietnē reģistrētos izsoles datus.