31.05.2018. Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja savstarpēji saistītos grozījumus Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā, ar kuriem plānots efektivizēt tiesvedības procesus un strīdu izskatīšanas kārtību, nodrošinot ātru un kvalitatīvu kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā.

Grozījumos noteikta kārtība, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Turpmāk tiesvedība, kurā izskata strīdu par tiesībām un kas izskatāma civilprocesuālā kārtībā, tiks integrēta juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā, tādējādi padarot jautājuma izlemšanu efektīvāku. Līdz šim strīdu izšķiršana notiek 2 atsevišķās tiesvedībās. Rezultātā varēja rasties situācija, ka potenciālajam kreditoram praktiski nebija izredžu ietekmēt maksātnespējas procesa norisi un tiesvedība varēja kļūt tikai formāla.

Ieviestas izmaiņas arī saistībā ar Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, disciplinārlietu izskatīšanu, juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta piemērošanu noteiktos gadījumos arī tiesiskās aizsardzības procesam un maksātnespējas procesa administratoru rīcību ar viltotiem dokumentiem, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības jautājumiem. Tāpat grozījumos noteikta Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņa uz "Maksātnespējas kontroles dienests".

Grozījumos Civilprocesa likumā papildus noteikts nekavējoties atcelt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru (personai ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumā konstatētos pārkāpumus, bet tas neaptur atcelšanu).

Grozījumos Maksātnespējas likumā  ietvertas arī normas  Regulas par maksātnespējas procedūrām un  likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" piemērošanai.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 01.07.2018.