Sagatavoti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), kuros paredzēts noteikt atbildību par budžetā iemaksājamā mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu un apmēra samazināšanu. Grozījumi 27.09.2016. apstiprināti Ministru kabineta sēdē.