No 2017.gada stāsies spēkā grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā (ENL), tādējādi atceļot vairākus elektroenerģijas nodokļa (EN) atbrīvojumus, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem ir paredzēts svītrot ENL 6.panta 1. un 2.daļas 1. un 2.punktā noteiktos EN atbrīvojumus, proti, no 01.01.2017. tiks atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, kas iegūta:

  • no atjaunojamiem energoresursiem;
  • hidroelektrostacijās;
  • koģenerācijas stacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem.

Tiks atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, ko izmanto:

  • elektroenerģijas ražošanai;
  • siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Tāpat, lai tiktu ievērota vienota pieeja nodokļu atbrīvojumu piemērošanā personām, kas minētas Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK 12.pantā, ENL 6.panta 4.daļā aizstāta atsauce uz Komisjas Regulu Nr.31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu ar atsauci uz Eiropas Savienības Padomes Regulu Nr.282/2011ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.