Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 3. daļu, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija 8. maijā nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņu no 2020. gada 31. marta (iepriekš bija pārcelts uz 15. maiju) uz 2020. gada 1. jūliju un 15. maija termiņu uz 2020. gada 17. augustu, informē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.

Pārvalde informē, ka ir iespēja vienoties par NĪN samaksas termiņa pagarināšanu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 vai nepārvaramas varas rezultātā.