Otrdien, 13.februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (Noteikumi), kas izstrādāti, lai daļēji atrisinātu problēmu ar atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību izslēgšanu no uzņēmumu bilancēm, kā rezultātā mainās konkrētā uzņēmuma pašu kapitāla lielums.