14.jūlijā spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (Noteikumi). Plānots, ka ar veiktajiem grozījumiem Noteikumos tiks samazināts grāmatvedības kārtošanai patērētais laiks, norādīts Noteikumu projekta anotācijā.