14.jūlijā spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (Noteikumi). Plānots, ka ar veiktajiem grozījumiem Noteikumos tiks samazināts grāmatvedības kārtošanai patērētais laiks, norādīts Noteikumu projekta anotācijā.

Noteikumi papildināti ar 4.1punktu, kurā fiziskajām personām paredzēts saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus nereģistrēt žurnālā, ja šo saimniecisko darījumu nodrošināšanai tiek izmantots tikai kredītiestādes (bankas) konts. Šādos gadījumos, lai noteiktu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus un sagatavotu nodokļu deklarāciju, tiks izmantoti saimnieciskās darbības kredītiestādes (bankas) konta dati.

Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 8.4.apakšpunkts, paredzot, ka ierakstus žurnālā varēs veikt uz attaisnojuma dokumentu un naudas izdevumus apliecinošo dokumentu pamata. Atbilstoši grāmatvedību regulējošajiem normatīvajiem aktiem naudas izdevumus apliecinoši dokumenti ir, piemēram, kases čeks un biļete.

Noteikumi papildināti ar 8.4.1apakšpunktu, kurā ietverts nosacījums par viendabīgu attaisnojuma dokumentu kopsavilkumu datu vai naudas izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu datu apvienošanu 1 iekšējā attaisnojuma dokumentā (piemēram, par vairākiem attaisnojumu dokumentiem vai kases čekiem tiks sagatavots 1 kases izdevumu orderis), pamatojoties uz kuru tiks izdarīts ieraksts žurnālā. Ja par attaisnojuma dokumentu izmanto kredītiestādes (bankas) konta izrakstu, var aprēķināt šajā kontā notikušo viendabīgu (līdzīgu) saimniecisko darījumu kopsummas un tās ierakstīt žurnālā ar 1 ierakstu.

Žurnāla 3.ailes aizpildīšanas kārtība papildināta ar nosacījumu, ka, veicot ierakstus žurnālā no naudas izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, norāda konkrētā dokumenta nosaukumu, numuru un datumu. Veicot ierakstus žurnālā no kredītiestādes (bankas) izsniegtā konta izraksta par laika posmu, kas ir ilgāks par 1 dienu, ja ir aprēķinātas un žurnālā ierakstītas notikušās viendabīgu (līdzīgu) saimniecisko darījumu kopsummas, attaisnojuma dokumenta datuma vietā norāda attiecīgo laika posmu.

Plānots, ka ar Noteikumos veiktajiem grozījumiem tiks samazināts grāmatvedības kārtošanai patērētais laiks, jo gadījumos, kad ir gan skaidras naudas darījumi, gan bezskaidras naudas darījumi un līdz ar to persona tomēr nav atbrīvota no visu kredītiestāžu (bankas) konta izraksta ierakstu veikšanas žurnālā, tad, veicot ierakstus žurnālā, no kredītiestāžu konta izraksta viendabīgus (līdzīgus) saimnieciskus darījumus varēs apvienot 1 ierakstā attiecīgajā žurnāla ailē. Pēc ekonomiskās būtības par viendabīgiem (tātad līdzīgiem) saimnieciskajiem darījumiem var uzskatīt, piemēram, naudas maksājumus par materiālu iegādi no darījumu partneriem vai arī naudas ieņēmumus par preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu no klientiem.

Piemēram, ja persona saimnieciskās darbības vajadzībām būs iegādājusies materiālus no dažādiem darījuma partneriem un konta izrakstā skaidri norādīti šie darījuma partneri, tad, veicot ierakstus žurnālā, attiecīgajā ailē drīkstēs norādīt uzreiz visu šo kopējo saimniecisko darījumu kopsummu, tādējādi žurnālā neatšifrējot ne darījumu partnerus, ne darījumu partneru atsevišķās darījumu summas. Šādā gadījumā tikai jāieraksta atsauce uz bankas konta izraksta konkrētajiem datumiem un žurnāla attiecīgajā ailē jāuzrāda šo saimniecisko darījumu kopsumma. Lai varētu nodrošināt šo apvienoto darījumu un par tiem veikto ierakstu žurnālā izsekojamību, uzņēmumu vadītājam būs iespēja pašam noteikt kredītiestādes (bankas) konta izrakstā piezīmju veidā ierakstiem apvienoto darījumu apzīmējumus, saīsinājumus utt.

Savukārt personām, kas norēķiniem saimniecisko darījumu nodrošināšanai izmantos tikai kredītiestādes (bankas) kontu, būs tiesības atkāpties no ierakstu veikšanas žurnālā.