Atgādinām, ka 01.01.2013. spēkā stājās grozījumi Gada pārskatu likumā, saskaņā ar kuriem ir noteiktas atvieglotas prasības gada pārskatu sagatavošanā mikrouzņēmumiem. Šie grozījumi piemērojami, sagatavojot gada pārskatu par 2013.gadu.