19.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz skaidri noteikt, ka ar nodokli ir apliekams ienākums, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, kā arī citas būtiskas izmaiņas.

Nozīmīgākās izmaiņas, ko paredz likumprojekts:

  • skaidri noteikt, ka ar nodokli ir apliekams ienākums, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā;
  • ar nodokli aplikt ienākumu, kas gūts, saņemot valsts fondētās pensijas kapitālu kā mantojumu;
  • noteikt, ka attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem maksātājs ir tiesīgs piemērot arī par brāli vai māsu – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
  • precizēt saimnieciskās darbības izdevumu veidus;
  • noteikt atbrīvojumu no nodokļa publiskās reklāmas kampaņās saņemtiem laimestiem, kā arī mazvērtīgiem reprezentācijas priekšmetiem;
  • neaplikt ar nodokli no valsts budžeta izmaksājamu pabalstu par vienās dzemdībās dzimušu trīs un vairāk bērnu piedzimšanu;
  • skaidri noteikt, kādā gadījumā ienākumu kvalificē pēc ekonomiskās būtības;
  • sabalansēt avansa maksājumu samaksas termiņus;
  • u.c. tehniskus un redakcionālus precizējumus.

Grozījumi stāsies spēkā vispārējā kārtībā.