Darba likumā sagatavoti grozījumi, ar kuriem paredzēts precizēt neskaidrības vidējās izpeļņas aprēķinā. Tāpat grozījumi sagatavoti attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu, attālināto darbu un citiem darba attiecību jautājumiem.