Nodokļu reformas ietvaros no 01.01.2018. stāsies spēkā vairākas būtiskas izmaiņas, kas skars arī darba ņēmējus. Galvenās izmaiņas darba ņēmējiem attiecināmas uz minimālās darba algas paaugstināšanu, algas nodokļu  iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI)  aprēķinu, kā arī iespējām atgūt pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Minimālā mēneša darba alga

No nākamā gada minimālā mēneša darba alga paaugstināta no pašreizējiem 380 EUR uz 430 EUR.

Neapliekamais minimums pensionāriem

No nākamā gada neapliekamais minimums pensionāriem tiks paaugstināts no pašreizējiem 235 EUR līdz 250 EUR mēnesī, 2019.gadā līdz 270 EUR mēnesī, savukārt 2020.gadā tas būs 300 EUR mēnesī.

IIN

Lielai daļai darba ņēmēju nākamgad no algas būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ieviesta progresīvā IIN likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 EUR tiks piemērota 20% IIN likme (līdzšinējo 23% vietā), ienākumu daļai no 20 004 EUR līdz 55 000 EUR piemēros 23% likmi un tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 EUR, tiks piemērota 31,4% likme.

VSAOI

No nākamā gada VSAOI likme tiks palielināta par 1% (0,5% darba devējam un 0,5% darba ņēmējam). Šie ienākumi tiks novirzīti pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, nodrošinot no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus personām, kas pakļautas veselības apdrošināšanai. VSAOI likme nākamgad būs 35,09%, no kuriem 24,09% maksās darba devējs un 11% – darba ņēmējs (ja darba ņēmējs apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem).

Neapliekamais minimums

Vienlaikus ar minimālā atalgojuma palielināšanu tiks celts ar IIN neapliekamais diferencētais minimums. Pašlaik tas ir no 60 EUR līdz 115 EUR mēnesī, taču no nākamā gada būs no 0 līdz 200 EUR robežās un ar katru gadu pieaugs, 2019.gadā sasniedzot 0 līdz 230 EUR, bet 2020.gadā sasniedzot 0 līdz 250 EUR robežu.

Algām līdz 440 EUR (pirms nodokļu samaksas) neapliekamo minimumu katru gadu piemēros pilnā apmērā (200 EUR 2018.gadā, 230 EUR 2019.gadā un 250 EUR 2020.gadā).

Ienākumiem no 440 EUR līdz 1000 EUR mēnesī nākamgad neapliekamais minimums atbilstoši formulai pakāpeniski samazināsies un ienākumiem virs 1000 EUR mēnesī tas netiks piemērots vispār. No 2019.gada, pieaugot neapliekamajam minimumam, paaugstināsies arī limits ienākumiem, kuriem tas netiks piemērots. Tas nozīmē, ka 2019.gadā neapliekamo minimumu vairs nepiemēros ienākumiem virs 1100 EUR mēnesī, savukārt 2020.gadā – ienākumiem virs 1200 EUR mēnesī.

Diferencēto neapliekamo minimumu plānots piemērot pilnā apmērā jau taksācijas gada laikā (pašlaik mazo ienākumu saņēmēji ieguvumus no diferencētā neapliekamā minimuma var iegūt tikai nākamajā taksācijas gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju). Proti, VID par šo prognozēto neapliekamo minimumu 2 reizes gadā – līdz 1.janvārim un 1.augustam – informēs personas darba devēju (kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa). To VID aprēķinās, pamatojoties uz iepriekšējā gada ienākumiem un nosūtīs darba devējam.

Nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu

No nākamā gada atvieglojums par apgādībā esošu personu paaugstinās no 175 EUR uz 200 EUR mēnesī, 2019.gadā uz 230 EUR mēnesī un 2020.gadā uz 250 EUR mēnesī. Turklāt no 01.07.2018. IIN maksātājiem papildus jau esošajiem nodokļu atvieglojumiem būs iespēja saņemt atvieglojumus arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki bērni atkarībā no tā, kāds ir bērna vecums un vai tas turpina izglītības iegūšanu (bērns vecumā līdz 3 gadiem; 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu; 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu).

Attaisnotie izdevumi

Arī turpmāk visiem IIN maksātājiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs iespēja atgūt daļu samaksātā nodokļa par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

Galvenās izmaiņas saistītas ar summas apmēru, no kura varēs atgūt pārmaksāto IIN, taču tas faktiski sāks darboties tikai no 2019.gada, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju jau par 2018.gadu.

Proti, 2019.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un čekus par 2018.gada attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem un ziedojumiem politiskajām partijām, persona varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50% no viņa gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 EUR par sevi un katru ģimenes locekli.

Piemērs

Ja 2018.gadā darba ņēmēja ienākumi gadā ir 8000 EUR un attaisnotie izdevumi par medicīnas pakalpojumiem par sevi ir 700 EUR, tad uz attaisnotajiem izdevumiem par 2018.gadu attiecina 600 EUR, bet atlikušie 100 EUR pārceļas uz nākamo gadu.

Savukārt iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus varēs iekļaut attaisnotajos izdevumos tik lielā apmērām, lai tie kopā nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

Attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu) tiks mainīti arī piemērošanas nosacījumi, pagarinot to periodu uz 10 gadiem un nodrošinot apdrošināšanas prēmiju maksājumu regularitāti, vienlaikus nosakot pārejas noteikumus jau noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

Piemērs

Ja 2018.gadā darba ņēmēja ienākumi ir 8000 EUR gadā un iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi ir veikti 2000 EUR apmērā, uz attaisnotajiem izdevumiem var attiecināt 800 EUR, t.i. summu, kas nepārsniedz 10% no gada ienākumiem.

Tomēr vēl 2018.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2017., 2016. vai 2015.gadu, joprojām būs spēkā pašreiz piemērojamie nosacījumi.