Otrdien, 15.martā, Ministru kabinets (MK) apstiprinājis grozījumus Darba likumā (DL), kas reglamentēs vispārīgos ar darbinieku nosūtīšanu saistītos jautājumus, un noteiks darba devēja pienākumus, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā, un darba devēja pienākumus, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas.

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (direktīva 2014/67/ES), un
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/66/ES par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros (direktīva 2014/66/ES) prasības.