Ceturtdien, 18.08.2016., valdības sēdē tika atbalstīti vairāki Finanšu ministrijas (FM) sagatavoti priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai 2017.gadā, tajā skaitā arī priekšlikums par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) zaudējumu pārnešanas iespēju ierobežošanu.  

Priekšlikums paredz, ka, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā, un turpmākajos taksācijas periodos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies taksācijas periodā, sākot ar 2008.gadu un turpmākajos taksācijas periodos) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā taksācijas perioda ar UIN apliekamā ienākuma.

Šāda pieeja ļaus saglabāt tiesisko paļāvību, neierobežotā laika periodā segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, ierobežojot tikai pieļauto sedzamo zaudējumu apmēru konkrētā taksācijas periodā. Minētie grozījumi ļaus saglabāt investīcijām pievilcīgu nodokļu sistēmu, vienlaicīgi saglabājot arī iespēju nodokļu maksātājiem neierobežotā laika periodā segt radušos zaudējumus.

Minētais risinājums pēc būtības ilgtermiņā uzskatāms par fiskāli neitrālu, jo samazinās sedzamo zaudējumu apmēru kārtējā taksācijas periodā, taču nesamazinās to kopējo apmēru, kas tiks segts turpmākajos periodos, norāda FM.

Tāpat valdība vienojās saglabāt esošo solidaritātes nodokļa maksāšanas kārtību, vienlaicīgi lemjot turpināt vērtēt šī nodokļa iespējamo reformu nodokļu pamatnostādņu kontekstā.