Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 06.11.2013. pieņēma likumu Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un kura normas stājas spēkā 01.01.2014., izņemot likuma pārejas noteikumu 90., 96., 100. un 108.punktā noteikto atsevišķu normu spēkā stāšanās brīdi.