Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 06.11.2013. pieņēma likumu Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas uzliek pienākumu VID ar 01.01.2014. uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas par riska personu reģistrā reģistrētajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram.