Ar mērķi mazināt iespēju veikt krāpnieciskus darījumus un nepieļaut iespēju legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus, no nākamā gada ir spēkā ierobežojums fizisko personu darījumiem skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 EUR.

Ierobežojums piemērojams tikai darījumiem skaidrā naudā. Izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, fiziskās personas arī turpmāk drīkstēs savstarpēji norēķināties par jebkuru summu.

Līdz ar to no 01.01.2017. darījumus skaidrā naudā, ja to summa pārsniegs 7200 EUR, nedrīkstēs veikt:

  • fiziskās personas, no kurām neviena nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs;

Piemērs

Brālis savai māsai (neviens no viņiem neveic saimniecisko darbību) vēlas aizdot skaidrā naudā 7500 EUR automašīnas iegādei. Atbilstoši minētajam ierobežojumam brālis savai māsai skaidrā naudā drīkst aizdot 7200 EUR, savukārt atlikušos 300 EUR jāpārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā.

  • fiziskās personas, pat ja viena no tām ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Piemērs

Saimnieciskās darbības veicējs gadatirgū pārdod pašizgatavotas koka dārza mājiņas, un 1 dārza mājiņas cena ir 8000 EUR. Pircējs (persona, kas neveic saimniecisko darbību) vēlas iegādāties dārza mājiņu skaidrā naudā. Atbilstoši minētajam ierobežojumam koka mājiņu tirgotājs (saimnieciskās darbības veicējs) nedrīkst pārdot dārza mājiņu skaidrā naudā par 8000 EUR. Šādā gadījumā personas var vienoties, ka pircējs skaidrā naudā samaksās avansa maksājumu 5000 EUR apmērā, bet atlikušo daļu 3000 EUR apmērā pārskaitīs bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Abos gadījumos visa aizdevuma un pirkuma summa var tikt pārskaitīta arī bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Minētais ierobežojums noteikts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.panta 8.daļā. Šāda ierobežojuma mērķis ir samazināt skaidrā naudā veikto darījumu skaitu, jo skaidras naudas izmantošana ir saistīta ar paaugstinātu darījumu nedeklarēšanu un nodokļu nemaksāšanas risku, kā arī ar mērķi mazināt un mēģināt novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas iespējas.

Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 EUR, ir noteikta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7panta 3.daļu, proti, naudas sods 15% apmērā no darījuma summas.

Savukārt pārejas noteikumos paredzēts, ka skaidras naudas darījumos, kas noslēgti pirms 01.01.2017. un to pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 01.01.2017., norēķinu kārtība maināma uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 01.01.2018.

Piemērs

2016.gadā fiziskajai personai ir izsniegts aizdevums skaidrā naudā virs 7200 EUR, un to ir paredzēts atdod skaidrā naudā pa daļām līdz 2018.gada jūlijam. Šādā gadījumā aizņēmējs 2017.gadā atdot aizdevuma daļu skaidrā naudā atbilstoši līguma nosacījumiem, savukārt atlikušo aizdevuma summas daļu aizņēmējs atdos 2018.gadā bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Viens no svarīgākajiem aspektiem ēnu ekonomikas funkcionēšanai ir neierobežoti norēķini ar skaidru naudu, jo tiem ir ļoti grūti izsekot. Ēnu ekonomika rada negodīgu konkurenci un izkropļo tirgu – komersanti, kas nemaksā nodokļus vai maksā tos tikai daļēji, negodīgā ceļā iegūst priekšrocības pret citiem komersantiem, kas neizvairās no nodokļu saistībām. Tādējādi patstāvīgi tiek īstenoti pasākumi, lai apkarotu ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

Jau kopš 2013.gada nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, jādeklarē arī skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja darījuma summa pārsniedz 3000 EUR.

Par to, vai persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, iespējams pārliecināties VID publiskojamo datu bāzē, kas pieejama VID mājaslapā.