29.12.2015. Satversmes tiesas 2.kolēģija ierosināja lietu "Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 60., 61. un 62.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, 92.pantam un 105.pantam".