Saeima ceturtdien, 5.martā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civillikumā (CL), kas paredz risināt dalītā īpašuma problēmu, ieviešot tā dēvēto apbūves tiesību. Jaunais civiltiesiskais institūts regulēs personas tiesības uz sveša zemes gabala celt un lietot nedzīvojamas ēkas un inženierbūves, informē Saeimas Preses dienests.

Ar apbūves tiesību saprot ar līgumu piešķirtu mantojamu un atsavināmu lietu tiesību celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Persona varēs iegūt zemes apbūves tiesību, piemēram, komercdarbības veikšanai. 

Apbūves tiesību varēs nodibināt tikai uz līguma pamata, un šī tiesība būs jānostiprina zemesgrāmatā. Apbūves tiesība būs terminēta, un līguma termiņš nevarēs būt īsāks par 10 gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

Maksa par apbūves tiesību būs jānoteic naudā, un, ja nepastāvēs cita vienošanās, maksai par apbūves tiesību būs piemērojami noteikumi par nomas līgumu. 

Apbūves tiesību varēs ieķīlāt, to darot pēc nekustamo lietu ieķīlāšanas noteikumiem. 

Pēc apbūves tiesības izbeigšanās uzceltā ēka vai inženierbūve kļūs par zemes gabala būtisku daļu bez atlīdzības, ja vien līgumā nebūs noteikta atlīdzība, kas izmaksājama apbūves tiesīgajam. 

Apbūves tiesību regulēs atsevišķa CL nodaļa. 

Saskaņā ar likuma grozījumiem apbūves tiesības institūts sāks darboties no 01.01.2017. Lai likuma norma varētu pilnvērtīgi darboties, jāveic vēl virkne grozījumu vairākos saistītajos likumos un citos normatīvajos aktos. 

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī saistītos grozījumus likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību".