No 01.01.2017. saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" mainīta alkoholisko dzērienu zuduma normu piemērošanas kārtība. Jaunā kārtība piemērojama komersantiem, kas ražo, uzglabā un pārvieto alkoholiskos dzērienus atliktā akcīzes nodokļa (AN) maksāšanas režīmā, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Salīdzinot ar esošo zudumu normu piemērošanas kārtību:

  • vienkāršota ražošanas procesā radušos zudumu normu noteikšana - ražošanas procesam noteikta 1 zuduma norma, kas ietver sevī pilnu ražošanas ciklu (ieskaitot apstrādi, pārstrādi, sajaukšanu, fasēšanu), atšķirībā no šobrīd spēkā esošā regulējuma, kad zuduma norma ir noteikta katram ražošanas posmam atsevišķi;
  • visām alkoholisko dzērienu grupām noteikta vienota zuduma normu piemērošanas kārtība;
  • fasētiem alkoholiskiem dzērieniem piemērojamā zuduma norma samazināta no 0,2% uz 0,1%.

Grozījumi noteikumos veikti ar mērķi maksimāli mazināt alkoholisko dzērienu nepamatotu norakstīšanu zudumos katrā to ražošanas posmā, lai nepieļautu iespējamu šādu alkoholisko dzērienu nonākšanu apritē, izvairoties no AN nomaksas.