2018.gadā pamatnosacījumi nekustamā īpašuma izīrēšanai paliek nemainīgi. Proti, arī nākamgad iedzīvotāji, kas gūst ienākumus, izīrējot vai iznomājot sev piederošu nekustamo īpašumu, joprojām varēs maksāt nodokļus, piemērojot vienkāršoto nodokļu samaksas režīmu - nereģistrējot saimniecisko darbību. Savukārt tie, kas izvēlēsies reģistrēt saimniecisko darbību, tāpat kā līdz šim varēs izvēlēties sev izdevīgāko nodokļu režīmu.