2018.gada 22.decembrī spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" (MK noteikumi Nr.95) un MK noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96).

Kases aparāti sabiedriskajos transportos - no 2021.gada

Ar 2016.gada 27.septembra grozījumiem MK noteikumos Nr.96 un MK noteikumos Nr.95 pasažieru pārvadāšanas transporta nozarei tika noteikts divu gadu pārejas periods minētajos noteikumos noteikto nodokļu un citu maksājumu elektronisko ierīču un iekārtu tehnisko prasību un lietošanas kārtības ieviešanai. Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus) un biļešu tirdzniecības vietās kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases jāsāk lietot ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī.   

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.95 noteiktajām tehniskajām prasībām atbilstošu elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas uzsākšanas termiņš sabiedriskā transporta nozarē tiek pagarināt no šobrīd noteiktā termiņa – 2019.gada 1.janvāra – līdz 2021.gada 1.janvārim.

Tāpat ar grozījumu MK noteikumos Nr.96  VSIA “Autotransporta direkcija” tiks noteiktas tiesības (tāpat kā tas šobrīd noteikts VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”) izvēlēties nelietot elektroniskās ierīces vai iekārtas, izsniedzot pakalpojuma saņēmējam kvīti. Atbilstoši Satiksmes ministrijas sniegtajai informācijai regulējums nepieciešams, jo Autotransporta direkcija plāno ar 2019.gada 1.martu atteikties no skaidras naudas norēķiniem, norēķinos ar klientiem ieviešot bezskaidras naudas norēķinus (izmantojot maksājumu kartes vai naudas pārskaitījumus ar bankas starpniecību).

Daži arī turpmāk varēs izmantot kvītis

Grozījumi MK notikumos Nr.96 nosaka tiesības veselības pakalpojumu sniedzējiem nelietot elektroniskās ierīces vai iekārtas, par jebkuru darījumu (arī, piemēram, gultas vietas apmaksa) saņemtās samaksas apliecināšanai izsniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēto elektronisko kvīti un pēc darījumu partnera pieprasījuma,  ja tas tehniski iespējams, to nosūtot uz darījumu partnera norādīto saziņas līdzekli vai izsniedzot darījumu partnerim reģistrētās elektroniskās kvīts izdrukātu kopiju papīra dokumenta formā.

Jaunais regulējums paredz, ka reģistrētās elektroniskās kvītis būs jānoformē ar VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ģenerētiem numuriem. VID EDS ģenerētos numurus piešķirs, sākot no 2019.gada 1.februāra.

MK noteikumu Nr.96 grozījumi paredz, ka veselības pakalpojumu sniedzēji VID iesniedzamajā pārskatā par reģistrēto kvīšu izlietojumu (gan par papīra dokumenta formā, gan elektroniski sagatavotām kvītīm) tiks norādīta detalizēta informācija par katru kvīti – pakalpojuma saņēmējs, sniegtais pakalpojums un maksājuma vērtība. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs pārskatā par reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda informāciju par saņemtā pakalpojuma informācijas nosūtīšanu VID iekļaušanai Gada ienākumu deklarācijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksas aprēķina veikšanai. VID veiks informācijas par fizisko personu saņemtajiem pakalpojumiem apstrādi ar mērķi tās iekļaušanai fiziskās personas Gada ienākumu deklarācijā.

Jaunā formāta pārskatu par reģistrēto kvīšu izlietojumu nodokļu maksātāji iesniegs, sākot ar periodu par 2019.gada 1.ceturksni.

MK noteikumu Nr.96 grozījumos arī pasta pakalpojumu sniedzējiem par pasta pakalpojumiem, kuri sniegti, izmantojot pasta sūtījumu saņemšanas iekārtas (pakomātus), paredzētas tiesības nelietot elektroniskās ierīces vai iekārtas, darījumu partnerim uz tā norādīto saziņas līdzekli nosūtot reģistrētās elektroniskās kvītis, kuru numuri ir ģenerēti VID EDS. MK noteikumu Nr.96 grozījumos ietverts arī nosacījums, ka samaksa pasta sūtījumu pakomātā netiek veikta skaidrā naudā, bet tikai ar maksājumu kartēm vai izmantojot mobilās lietotnes.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un augstāk norādītajiem pasta pakalpojumu sniedzējiem elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī rekvizītu “preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja paraksts” būs jānorāda atbilstoši MK noteikumu Nr.95 31.1punkta nosacījumiem, tas ir, katrai elektroniski sagatavotajai reģistrētai kvītij atbilstoši "Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4)" standartam jāaprēķina Hash SHA-1 vai Hash SHA-256 kontrolsumma. Katras reģistrētās elektroniskās kvīts Hash SHA-1 vai Hash SHA-256 aprēķinu veic no visiem MK noteikumu Nr.95 1.pielikumā definētajiem laukiem numuru augošā secībā, kuri atbilst MK noteikumu Nr.96 71.punktā noteiktajiem kvīts rekvizītiem. Pirms reģistrēto kvīšu izsniegšanas uzsākšanas nodokļu maksātājs iesniedz VID precīzu Hash kontrolsummas aprēķina algoritmu, kurš ir pārbaudāms un atkārtojams.

Vienlaicīgi jānorāda, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji darījumu reģistrēšanai arī turpmāk varēs izvēlēties lietot normatīvo aktu prasībām atbilstošas elektroniskās ierīces vai iekārtas, vai pakalpojumu sniedzēji ar mazu apgrozījumu – izsniegt reģistrētās kvītis papīra dokumenta formā atbilstoši MK noteikumu Nr.96 82.1.3.apakšpunktā noteiktajam atbrīvojumam no kases aparātu lietošanas.

Izvēlēties būs vienkāršāk

Ministru kabineta noteikumi Nr.96 nosaka pienākumu nodokļu maksātājiem samaksu par darījumiem reģistrēt kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā vai specializētā ierīcē vai iekārtā.

Lai noteiktu izmantojamās iekārtas veidu, nodokļu maksātājiem bija jāņem vērā MK noteikumu Nr.96 4., 5., 6., 7. un 7.1 punktā norādītie hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas obligātie lietošanas uzsākšanas kritēriji:

  • nodokļu maksātājam pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētajā struktūrvienībā trīs mēnešu laikā ir jāsāk lietot hibrīda kases aparāts vai kases sistēma, ja darījumu vērtība, kas reģistrēta, izmantojot elektroniskās ierīces un iekārtas, iepriekšējo 12 mēnešu laikā pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētajā struktūrvienībā pārsniedz 350 tūkst. eiro;
  • ja darījumu vērtībā, kas reģistrēta, izmantojot elektroniskās ierīces vai iekārtas, konkrētā struktūrvienībā vai pasažieru pārvadājumu transportlīdzeklī (sauszemes, gaisa vai jūras transportā), iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 1,5 milj. eiro, nodokļu maksātājam konkrētajā struktūrvienībā vai transportlīdzeklī jāuzsāk lietot kases sistēmas;
  • ielu tirdzniecības vietās nodokļu maksātājs var lietot kases aparātu, ja nodokļu maksātāja veikto preču piegāžu un (vai) sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ielu tirdzniecības vietās nepārsniedz 150 tūkst. eiro. Pārsniedzot šo vērtību, trīs mēnešu laikā ir jāuzsāk lietot hibrīda kases aparāts vai kases sistēma.

Nevalstiskās organizācijas norāda, ka uzņēmumiem ar lielu apgrozījumu ir jāizmanto hibrīda kases aparāti vai kases sistēmas, kuru iegādei ir augstas izmaksas, lai gan to saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas iekārta būtu kases aparāts.

Uzņēmumam liela apgrozījuma gadījumā hibrīda kases aparāti vai kases sistēmas ir jāiegādājas arī tad, ja pakalpojumi tiek sniegti vai preces pārdotas ārpus pastāvīgās darbības vietas (piemēram, sadzīves tehnika vai rūpniecības preces tiek demonstrētas un tirgotas potenciālā pircēja dzīvesvietā vai birojā).

Tādējādi MK noteikumu Nr.96 grozījumi paredz, ka nodokļu maksātājiem, lietošanai izvēloties elektroniskās iekārtas veidu – kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, turpmāk nebūs jāņem vērā darījuma vērtība, kas reģistrēta, izmantojot elektroniskās ierīces un iekārtas, kritērijs, bet jālieto saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas elektroniskā ierīce vai iekārta. Līdz ar to MK noteikumos Nr.96 svītroti 4., 5., 6., 7. un 7.1punkti.