Otrdien, 28.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), kas veicami, lai uzņēmumi saņemtu nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, pēc 30.06.2014. saskaņā ar valsts atbalsta regulējumu mainās nosacījumi atbalsta sniegšanai sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, tāpēc grozījumi izstrādāti, lai arī pēc minētā datuma nodokļa maksātāji varētu saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem atbilstoši Komisijas 17.06.2014. Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, nosacījumiem.

Nodokļa atlaide tiek piemērota sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas veikti materiālajos aktīvos saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 27.daļu.

Grozījumos veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi, piemēram, attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem par pētniecības un attīstības darbiem, kuri saņemti no zinātniskajām institūcijām (likuma par UIN 6.6panta 1.daļa).

Tāpat likumprojektā iekļauta precizējoša norma (likuma par UIN 4.panta 11.daļas 1.1punkts), kas paredz nepiemērot 1,5 koeficientu (nepalielina ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu apmēru) sabiedrību veiktajiem ziedojumiem to dibinātājiem - invalīdu biedrībām, medicīniska rakstura, kā arī citiem labdarības fondiem - ja par šiem maksājumiem piemērota UIN atlaide saskaņā ar likuma par UIN 21.pantu. 

Par grozījumiem likumprojektā vēl jālemj Saeimai.