Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeimā ir pieņemts likums Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un stājas spēkā 01.01.2014.