6.martā Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieder valstij vai pašvaldībai, kā arī ar NĪN neapliekamo objektu kategorijās.