Pirmdien, 9. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr.495 Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.495), kuros precizēts regulējums par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpām un NĪN atbrīvojumi valstij piekritīgam nekustamajam īpašumam.