No 2021. gada 1. janvāra tiks mainīta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra un tā pārskatīšanas kārtība. Turpmāk nodrošinājuma pabalsta apmērs tiks noteikts procentuālā apmērā no ienākumu mediānas. Savukārt šis pabalsts personām ar  I un II invaliditātes grupu tiks diferencēts pēc nodarbinātības fakta.

Minēto paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas tika pieņemts valdības sēdē. Izmaiņas likumā plānots veikt, lai tiktu izpildīts Satversmes tiesas lēmums šajā jautājumā.

Grozījumi likumā arī paredz, ka no 2021. gada 1. maija nodrošinājuma pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi (nevis par esošo kā līdz šim). Maijā tiks veikts pārrēķins un starpību par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksās līdz 1. jūnijam. Lai neveidotos situācija, ka maijā, saņemot tikai pārrēķināto nodrošinājuma pabalsta starpību par gada pirmajiem mēnešiem, daļai no nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ienākumi ir zemāki nekā jaunā piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmērs, valsts nodrošinās vienreizēju piemaksu pie starpības līdz jaunpiešķirtajam apmēram. Nodrošinājuma pabalsta paaugstināšana pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 20 tūkstošus cilvēku.

Paredzētas arī citas izmaiņas. Tā, piemēram, no 2021. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu izmaksās par bērnu ar invaliditāti līdz 20 gadu vecumam, neatkarīgi no tā, vai viņš mācās vai nē. Būs arī piedzimšanas pabalsta izmaksas nosacījumu maiņa – bērna piedzimšanas pabalstu varēs saņemt par jebkuru reģistrētu bērnu (šobrīd no astotās bērna dzīvības dienas).

Savukārt no 2021. gada 1. jūlija cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm plānots samazināt administratīvo slogu. Gadījumā, ja persona jau ir kāda VSAA pakalpojuma saņēmējs (piemēram, saņem pensijas maksājumu, piemaksu par bērnu ar invaliditāti), VSAA, īpašas kopšanas pabalstu un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai turpmāk piešķirs bez personas iesnieguma. VSAA veiks maksājumu uz tās rīcībā esošo personas norēķinu kontu.